Αρχαία graffiti από την Αφροδισιάδα

A lecture, just past, in Athens:

  • Διάλεξη του Καθηγητή κ. Αγγελου Χανιώτη: “Αρχαία graffiti από την Αφροδισιάδα”, Museum of Cycladic Art (Athens), Monday, 16 April 2007, 7-9 p.m.

Notice by way of the online events listing of the British School at Athens.

This entry was posted in events. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.