Αρχαία graffiti από την Αφροδισιάδα

A lecture, just past, in Athens:

  • Διάλεξη του Καθηγητή κ. Αγγελου Χανιώτη: “Αρχαία graffiti από την Αφροδισιάδα”, Museum of Cycladic Art (Athens), Monday, 16 April 2007, 7-9 p.m.

Notice by way of the online events listing of the British School at Athens.

About Tom Elliott

Associate Director for Digital Programs and Senior Research Scholar, Institute for the Study of the Ancient World, New York University
This entry was posted in events. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.